Najnovšie články

EIA – PROCES SO ZODPOVEDNOSŤOU 16.04. 2019

EIA – PROCES SO ZODPOVEDNOSŤOU

Výstupy z procesu EIA boli donedávna prezentované ako dobre mienené rady spracovateľov dokumentácie bez žiadnej zodpovednosti za ich použitie v praxi. Významným míľnikom sa stal posun procesu EIA do správneho konania prijatím zákona č. 314/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na…

Detail článku